ZNOJMO

září 2013

Od římské stanice k historickému městu

Znojmo jako historické město, ve své podstatě město středověké, nabízí pro uměleckého
historika-medievistu množství témat, na kterých si může ověřit únosnost zavedených a tradovaných názorů, teorií, metod. Seminář pod vedením Kláry Benešovské se zaměřil na roli tohoto místa a pozdějšího města v rámci "Velkomoravské říše", na význam údělného znojemského knížectví a způsob reprezentace moravské větve Přemyslovců, na počátky gotického města a jeho uspořádání a vybavení, na význam a fungování středověkých církevních instituci ve městě a jeho okolí, na proměny struktury města a v neposlední řadě na způsob ochrany a péče o toto středověké dědictví dnes.

Top