SICÍLIE

duben 2014

Palermo – Monreale – Cefalù

V jarnom semestri 2014 viedla naša cesta na Sicíliu. Neobyčajná bola táto exkurzia už len rozmanitosťou účastníkov. Z Brna (Masarykovej univerzity) sa pridali nové tváre prvákov aj druhákov, a okrem toho sa zúčastnili aj traja študenti s Lausanne.

Počas 6 dní sme mali možnosť vidieť množstvo pamiatok v Palerme a okolí. V pondelok sme doobedie strávili v Cefalù, kde sme si podrobne prešli katedrálu, jej architektúru aj interiér. Poobedie sme strávili v Palerme prehliadkou kostola San Cataldo. Ostatné sakrálne stavby, ktoré sme v Palerme počas nasledujúcich dní navštívili boli aj Katedrála; ďalší mozaikovo vyzdobený kostol, Martorana; jednoduchý cisterciácky Santa Maria Maggiore, a v súčasnosti síce už iba takmer zrúcaninu, avšak so zaujímavou atmosférou, Santa Maria dello Spasimo.

Ďalej sme navštívili Palazzo Reale (inak zvaný aj Palazzo dei Normani), a najmä Capella Pallatina, ktorá sa nachádza v ňom. Mohli sme vstúpiť tam, kam bežne návštevníci nemajú vstup povolený, a to priamo do chórovej časti kaplnky, vďaka čomu sme videli mozaikovú výzdobu naozaj zblízka. Neskôr sme videli ešte paláce Zisa a Cuba, kde sme pozorovali prelínanie arabských prvkov s normanskými. Prešli sme zbierky múzeí v Palazzo Abatelis a v Museo Diocesano a dva krát (raz naozaj nestačí) sme navštívili Monreale a tamojší dóm, ktorý je komplexnou ukážkou toho, s čím sme sa stretávali po celý čas – kombináciou byzantských, normanských a arabských prvkov.

Stret týchto svetov formoval tvár Sicílie a jeho rezíduá môžeme sledovať na pamiatkach dodnes. Táto exkurzia tak bola ďalšou zážitkovou cestou, kde sme mali možnosť vidieť zmes kultúr ešte vo väčšej miere ako obvykle. Miešal sa tu totiž nielen východ so západom, ale aj s arabským obdobím, a dodáva tak tamojším pamiatkam akýsi neobyčajný ráz.

Ivana Molnárová

Top