MILÁN

květen 2011

V rámci přednášky „Ve znamení Ambrožově: Milán a Lombardie v raném středověku“ jsme se na začátku května roku 2011 vydali na první z našich studijních cest. Milán ležící na křižovatkách velkých východně-západních a severo-jižních hlavních cest z Balkánu do Galie a z Afriky a Říma do alpských oblastí, se v době biskupa Ambrože (4. století) stává hlavním sídlem císařské moci v západní polovině orbis romanus. Jedním z hlavních cílů naší milánské cesty bylo poznat Ambrože jako objednavatele luxusních artefaktů a Ambrože jako teologa, který svými texty ovlivňoval uměleckou produkci v celé Lombardii ještě několik staletí po své smrti. Naše první kroky vedly do baziliky Sant´Ambrogio, která v sobě i přes destrukci z druhé světové války ukrývá několik výjimečných středověkých památek. Patří k nim například Stilikonův sarkofág s komplexní politicky angažovanou ikonografií, mozaiky kaple San Vittore in Ciel d´oro nebo Zlatý Ambrožův oltář, mistrovské dílo karolinského zlatnictví, který jsme si díky zvláštnímu povolení mohli před závistivými zraky turistů prohlédnout z bezprostřední blízkosti. V podzemí dnešní katedrály, kde jsou částečně přístupné archeologické vykopávky její předchůdkyně zasvěcené sv. Tekle, jsme měli možnost doslova od základů porovnat stavební techniky odlišující císařskou stavbu od staveb Ambrožových a v přilehlém baptisteriu jsme se pokusili o rekonstrukci průběhu křtu ve 4. století. Pravděpodobně císařské pozadí můžeme tušit i za stavbou nejkrásnějšího raně křesťanského chrámu v Miláně San Lorenzo a mozaikami v kapli Sant´Aquilino. Zlatým hřebem v mnoha ohledech byl pak náročný výstup korytem vyschlé řeky na Castelseprio nedaleko města, kde nás v kostele Santa Maria foris portas okouzlily středověké nástěnné malby, které svou kvalitou a formální výjimečností zmátly i řadu významných historiků umění.


Zuzana Frantová

Top