BALKÁN II

listopad 2013

V jesennom semestri 2013 sme sa opäť vybrali na Balkán. Tento krát sme vyrazili v 18ti, dvoma autami Ford Tranzit. Prvým väčším zastavením bol macedónsky Ohrid, kde sme navštívili viaceré kostoly a začali si stavať obraz umenia od 5. do 15. storočia. V rámci výzdoby kostolov je na východe celkom ustálená ikonografia, hlavne čo sa týka 12 veľkých sviatkov, ktoré sa však varírujú v prevedení s menšími či väčšími odlišnosťami. Okrem toho sme navštívili aj miestnu Galériu ikon, kde sa nachádza unikátna zbierka hlavne z ohridskej oblasti. Po ceste do Grécka sme navštívili Kurbinovo, ktoré je príkladom putovania štýlu z Nerezi, kde sa kladie dôraz na expresívny prejav emócií v jednotlivých naratívnych scénach. Mohli sme tak porovnať to, čo sme spoznali už minulý rok v Nerezi a vidieť mierny posun, ktorý nastal v Kurbinove. V Grécku sme mali dve zastavenia. Prvým z nich bola Kastoria, kde sme si prešli viacero kostolov. Stretli sme sa tu tiež s rôznymi zvláštnosťami – či už architektonickými (ako napr. nie celkom obvyklé použitie empor) alebo týkajúcimi sa ikonografie vo výzdobe (napr. namaľovanie obrázkov pripomínajúcich ikony znázornených aj s háčikmi, vytvárajúcimi tak dojem ich zavesenia v lodi, kde sme sa zamysleli nad významom ikon a jeho multiplikovaním „zavesením“ týchto obrazov do priestoru kostola). Na záver náš čakala Soluň. Už len pri letmom pohľade tamojšie pamiatky bolo z ich kvality cítiť, že sa nachádzame na mieste, ktoré bolo po Konštantínopole druhým najdôležitejším mestom ríše. Pre nás dôležité obdobie, obdobie Byzantskej ríše, v meste zanechalo veľa pamiatok, ktorých značnú časť sa nám v priebehu dvoch dní strávených v Soluni podarilo navštíviť. Počas tejto exkurzie, sme dekonštruovali mýtus „národných škôl“ v zmysle architektonického prístupu; pochopili sme, že počnúc vládou tetrarchov v 4. storočí nenastalo obdobie, ktoré by sme nutne museli pomenovávať ako „úpadkové“. Skôr sme sa na tieto umelecké prejavy pozreli z hľadiska zmeny doby a tým pádom prispôsobením estetiky. Videli sme putovanie dielní, kde Soluň je filter, cez ktorý prechádzalo umenie a Ohrid predstavoval v umeleckom vývoji 1. recepciu centra. Doplnili sme tak vedomosti, ktoré sme začali zbierať počas prvej výpravy na Balkán na jeseň v roku 2012, vďaka čomu máme teraz pred očami ucelenejší obraz o podobách byzantského umenia v tejto oblasti.

Ivana Molnárová

Top