BALKÁN

říjen 2012

Na podzim roku 2012 jsme se vydali opět na jih, tentokrát však o něco východněji – na cestu napříč Srbskem, Kosovem a Makedonií. Tyto země byly v minulosti součástí Byzantské říše a i po jejím rozpadu tam pokračoval zajímavý umělecký vývoj. Byzantskému umění na Balkáně byl tento semestr věnován celý seminář, který jsme se tedy rozhodli absolvovat přímo v terénu prostřednictvím 5denního autovýletu. Po nočním přesunu do Srbska jsme vyzvedli v Bělehradě vedoucího výpravy Ivana Folettiho a vyrazili směrem na jih. Naší první zastávkou byl klášter v městě Žića, kde se nachází jeden z kostelů postavených dynastií Nemjaničů, kteří vládli na tomto území v 12. – 14. století. Umělecké památky vzniklé v tomto období nás provázely celou cestu. Další plánovanou zastávkou byl klášter v Studenici. Tento klášterní komplex představuje důležité místo, kde se formovala kultura této oblasti a to nejen umělecká, ale i politická. Klášter totiž uchovává ostatky sv. Simeona, zakladatele dynastie Nemjaničů. V Studenici jsme se ten večer rozhodli přenocovat, protože se rychle setmělo a už bychom neviděli nádherné fresky, kvůli kterým jsme tam přišli. Zůstali jsme na večerní mši, po ní se nás ujal mnich Dragan, ubytoval nás a pozval na velmi příjemnou večeři v jeho společnosti. Na přivítanou jsme nejdřív každý dostali půldeci domácí slivovice a k večeři klášterní červené víno. Druhý den jsme si prohlédli kostel zvenku i zevnitř a serpentinovou cestou zalitou podzimním sluncem jsme dorazili do Sopoćani, kde jsme nemohli odtrhnout oči od překrásných fresek zdobících celý kostel. Další den jsme viděli Gračanicu a komplex v Peći a na večer stihli dojet do městečka Prizren na jihu Kosova, kde jsme na druhý den ráno začali prohlídkou zdejšího kostela a pokračovali k poslední zastávce, tentokrát už v Makedonii–Nerezi. Na zpáteční cestě jsme poslední noc strávili opět v Studenici, kam nás na znak přátelství pozval mnich Dragan. Na naší studijní cestě jsme tak viděli pozoruhodné umělecké památky balkánského umění, které formovala především Byzanc, ale i jiné, hlavně západní vlivy.

Ivana Molnárová

Top