lidé Středověcu

Ondřej
Hnilica

profil

je studentem doktorského programu na Stavební fakultě VUT v Brně. Zaměřuje se na historické stavby, především na problematiku vnitřního klimatu románské rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě. Je rovněž studentem magisterského studia na Semináři dějin umění FF MU, kde se zabývá středověkým sakrálním dědictvím a jeho vztahem k otázkám souvisejících s dobovým teologickým diskursem.

Matěj
Mikloš

profil

je studentem posledního ročníku bakalářského studia. Ve své bakalářské práci se věnuje „Mausoleu“ Gally Placidie v Ravenně. V rámci výzkumu pro tuto práci se po dobu jednoho měsíce účastnil stáže v Kunsthistorisches Institut in Florence a semestrálního studijního pobytu v Neapoli.

Martin
Jakubčo

profil

je studentem magisterského stupně na Masarykově univerzitě v Brně, bakalářský stupeň zde ukončil diplomovou prací o Maximianově katedře v Ravenně a její funkci. V tomto tématu pokračuje v magisterské diplomové práci. Zajímá se o tzv. „umělecké řemeslo“ v raně křesťanském období z hlediska jeho funkce.

Katřina
Martináková

profil

studentka magisterského navazujícího programu oboru Dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně, kde již obdržela magisterský titul v oboru Anglický jazyk a literatura. Ve své diplomové práci se zabývá Richardem Krautheimerem, ústřední postavou raně křesťanských dějin umění, jehož stopy sledovala i na studijním pobytu v Římě.

Ivana
Molnrová

profil

je studentkou magisterského navazujícího programu. V diplomové práci „Výstava Age of Spirituality a Kurt Weitzmann“ se zaměřuje na období pozdní antiky a raného křesťanství. Protože výstava se konala v Metropolitan Museum of Art v New Yorku a Kurt Weitzmann působil téměř celý život na Princeton University, absolvovala v rámci výzkumu studijní pobyt na těchto místech v USA.

Lenka
Vrlíková

profil

je studentkou dějin umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje na dějiny afrického umění. Dalším předmětem jejího zájmu jsou sbírky mimoevropského umění z křesťanských misií. Předně z oblasti západní Afriky a území dnešní Etiopie. Ve svém výzkumu se zaměřuje na percepci artefaktů ve vztahu k pohanským a křesťanským rituálům.

Alena
Vodáková

profil

Je studentkou magisterského programu oboru Dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně, kde také obdržela bakalářský titul. V rámci diplomové práce se zabývá funerální výzdobou katakomb v Římě se zaměřením na židovské katakomby ve Vigna Randanini. Zajímá se o středověké židovské umění. V současnosti pobývá na ročním stipendijním pobytu na Humboldt Universität v Berlíně.

Kristýna
Pecinová

profil

Kristýna Pecinová je studentkou navazujícího magisterského studia na Semináři dějin umění v Brně. V současnosti se věnuje  umění 5. století v Římě.

Zuzana
Ragulová

profil

studuje 1.ročník prezenčního doktorského studia dějin umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V bakalářské a magisterské práci se zabývala architekturou první třetiny 20.století ve východních Čechách a v Brně. V rámci svého doktorského projektu zkoumá architekturu pozdního historismu a secese v severní Itálii.Byla u zrodu projektu Středověc jinax a na jeho chodu se podílí jak organizačně, tak i přípravou sušenek, jejichž tvar vždy tematicky odpovídá každé přednášce.

Jan
Galeta

profil

je doktorandem Masarykovy univerzity v Brně a přestože se ve své současné práci zabývá architekturou 19. století (konkrétně fenoménem tzv. národních domů), vždy cítil hluboké zalíbení pro dějiny středověku, především pro velkomoravské období.

Teodora
Georgievová

profil

je studentkou druhého ročníku bakalářského studia Semináře dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své diplomové práci se chce zabývat portréty pozdně římských a byzantských císařoven ve 4. - 6. století. V rámci výzkumu tohoto tématu by ráda absolvovala studijní pobyt v Itálii.

PODPOŘTE CENTRUM
Top