Zápisky z cest II - Sicílie

Ivan Foletti, Michal Kolář (eds)

V dubnu 2014 se v sicilském Palermu sešla dvaadvacetičlenná skupina studentů a pedagogů ze čtyř institucí – z univerzit v Brně, v Lausanne a ve Vídni a z Kunsthistorisches Institutu ve Florencii. Cílem tohoto setkání bylo studium památek sicilského středověku, především pak dvanáctého století. Účastníci této exkurze se rozhodli, podobně jako tomu bylo v případě předchozí exkurze na Balkán, podělit se o své poznatky a zážitky také s širokou veřejností. Stejně jako v případě prvních Zápisků z cest se i nyní jedná o opusculum, které v žádném případě nemá novátorské ambice. Českému publiku má představit jednu z nejzajímavějších a nejkrásnějších kultur Středomoří. Autory naprosté většiny textů jsou studenti, kteří se exkurze zúčastnili. Jejich snahou bylo vypracovat texty tak, aby zaujaly odbornou i širší veřejnost a zároveň, aby díky co nejkompletnější bibliografii daly zájemcům možnost setkat se také s nejlepší vědeckou produkcí, která se Sicílie týká.

PODPOŘTE CENTRUM
Top