HEREZE A LOAJALITA (Slonovinový diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně)

Zuzana Frantová

Předmětem této monografické studie jsou dvě luxusní vyřezávané slonovinové desky, dnes uložené v pokladnici katedrály v Miláně. Na základě použité zlatnické techniky cloisonné je bylo možné zařadit do kontextu umělecké produkce Ravenny a určit jejich přesnější dataci. Tou je období vlády jednoho z posledních císařů západořímské říše Majoriana (457–461) a pontifikátu biskupa Neona (450–473). Z detailní ikonologické analýzy navíc vyplývá, že by milánský Diptych mohl být dán do souvislosti s osobou papeže Lva I. Velikého a jeho snahou o prosazování výsledků koncilu v Chalcedonu konaného v roce 451. Objasněním vztahů Ravenna–Řím bylo nakonec možné za pravděpodobného objednavatele Diptychu označit ravennského biskupa Neona I., jenž se svou objednávkou mohl veřejně přihlásit k hlavním cílům Lvovy politiky; k boji s monofyzitskou herezí a k udržení pevné hierarchie v církvi, jejíž jednota byla v této době vážně narušena.

PODPOŘTE CENTRUM
Top