Zápisky z cest I – Jižní Balkán: Ochrid, Kurbinovo, Kastoria, Soluň

Ivan Foletti, Zuzana Frantová, Monika Kučerová eds., Brno 2014

Publikace je výsledkem studijní cesty za středověkými památkami Makedonie a Řecka organizované v listopadu roku 2013 Centrem raně středověkých studií Semináře dějin umění Masarykovy univerzity v Brně. Tento syntetický „průvodce“, jehož autory jsou sami studenti, představuje klíčové středověké památky nacházející se mezi Ochridem a Soluní. Každá dekorace či stavba je prezentována formou krátkého hesla, kde je objekt popsán a interpretován. Pro zájemce o hlubší studium se pod každým heslem nachází základní bibliografie reprezentující aktuální stav bádání. Hesla jsou doprovázena fotografiemi, z nichž většina vznikla přímo na místě. Čtenáři je k dispozici i malý slovník odborných termínů. Na konci knížky čtenář najde chronologickou syntézu všech nástěnných maleb a mozaik, se kterými se autoři během své cesty setkali. Publikace nabízí čtenáři užitečný nástroj pro setkání s výjimečnou uměleckou produkcí Balkánského poloostrova.

PODPOŘTE CENTRUM
Top