STUDIA ARTIUM MEDIEVALIUM BRUNENSIA

Ravenna: Sedes Imperii

Artistic Trajectories in the Late Antique Mediterranean

Zuzana Frantová

2019

Orient oder Rom?

History and Reception of a Historiographical Myth
(1901-1970)

Ivan Foletti a Francesco Lovino eds.

2018

Ritualizing the City

Collective Performances as Aspects of Urban Construction from Constantine to Mao

Ivan Foletti a Adrien Palladino eds.

2017

From Byzantium to Holy Russia

Nikodim Kondakov
(1844-1925) and the Invention of the Icon

Ivan Foletti

2017

The Fifth Century in Rome

Art, Liturgy, Patronage

Ivan Foletti
a
Manuela Gianandrea eds.

2017

Zona liminare

Il nartece di Santa Sabina a Roma, la sua porta e l’iniziazione cristiana

Ivan Foletti
a
Manuela Gianandrea

2015

The Antique Memory and the Middle Ages

Ivan Foletti
a
Zuzana Frantová eds.

2015

The Face of the Dead and the Early Christian World

Ivan Foletti ed.

2013

CONVIVIA

Migrating Art Historians

On the Sacred Ways

Ivan Foletti, Katarína Kravčíková, Adrien Palladino a Sabina Rosenbergová eds.

2018

The Mystic Cave

A History of the Nativity Church at Bethlehem

Michele Bacci

2017

parva CONVIVIA

Ženy u oltáře. Nikdy?

Ivan Foletti

2018

Plotinus and the Origins of Medieval Aesthetics

André Grabar

2018

Od Kondakova ke knihovně Hanse Beltinga

Emigrace a Byzanc – mosty mezi světy

Ivan Foletti, Francesco Lovino, Veronika Tvrzníková eds.

2018

Ani Bůh ani člově

Slova, obrazy a středověká úzkost z výtvarného umění

Herbert L. Kessler

2016

IN BETWEEN

ZÁPISKY Z CEST

Zápisky z cest 3

Moskva & Novgorod

Ivan Foletti, Karolina Foletti, Martin F. Lešák, Petr M. Vronský eds.

2017

Zápisky z cest 2

Cefalù – Palermo – Monreale

Ivan Foletti & Michal Kolář eds.

2015

Zápisky z cest 1

Jižní Balkán: Ochrid, Kurbinovo, Kastoria, Soluň

Ivan Foletti, Zuzana Frantová, Monika Kučerová eds.

2014

OSTATNÍ

Re-thinking, Re-making, Re-living Christian Origins

Ivan Foletti, Manuela Gianandrea, Serena Romano a Elisabetta Scirocco eds.

2018

Oggetti, reliquie, migranti

La basilica ambrosiana e il culto dei suoi santi
(386-972)

Ivan Foletti

2018

Milano allo specchio

Da Costantino al Barbarossa l’autopercezione di una capitale

Ivan Foletti, Irene Quadri a Marco Rossi eds.

2016

Objects of Memory, Memory of Objects

The Artwork as a Vehicle of the Past in the Middle Ages

Alžběta Filipová, Zuzana Frantová, Francesco Lovino eds.

2014

Hereze a loajalita

Slonovinový diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně

Zuzana Frantová

2014

Opuscula historiae artium

Supplementum

Byzantium, Russia and Europe: Meeting and Construction of Worlds

Ivan Foletti ed.

2013
Top