vzdělávání a komunikace vědy

Středověc Jinax
cyklus přednášek pro veřejnost
Stěhovaví historici umění
4měsíční výzkumná pouť Francií

dokumetární filmy

Quatre mois des Rencontres
dokument o projektu Stěhovavých historiků umění
Interview s Hansem Beltingem
o umění, dnešní společnosti a jeho vztahu k Brnu

akademický výzkum

Potenciál migrace. Přínos (nejen) ruských emigrantů meziválečné Evropě

Řešitel na MU:
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres

Fakulta / Pracoviště MU:
Filozofická fakulta

Období řešení:
1/2019—12/2022

Investor/Program:
Technologická agentura ČR / 2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

The Heritage of Nikodim P. Kondakov in the Experiences of André Grabar and the Seminarium Kondakovianum

Řešitel na MU:
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres

Fakulta / Pracoviště MU:
Filozofická fakulta

Období řešení:
1/2018—12/2020

Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Transforming the Spaces and the Minds. Materiality, Performativity and Perception in the Late Antique (4th–6th century) Baptismal Zones (MUNI/H/1402/2016)

Řešitel na MU:
doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres

Fakulta / Pracoviště MU:
Filozofická fakulta

Období řešení:
2/2017—12/2019

Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Materiál, techniky a funkce uměleckého díla: Architektura, výtvarné a užité umění v průběhu věků. (MUNI/A/0973/2017)

Řešitel na MU:
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Fakulta / Pracoviště MU:
Filozofická fakulta

Období řešení:
1/2018—12/2018

Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Top