PODPOŘTE NÁS


DAR CENTRU RANĚ STŘEDOVĚKÝCH STUDIÍ (SEMINÁŘ DĚJIN UMĚNÍ, FF, MASARYKOVA UNIVERZITA)

Dar bude použit na podporu akademické, vzdělávací a publikační činnosti Centra raně středověkých studií Masarykovy univerzity v Brně.

Dokumenty dokládající uzavření darovací smlouvy jsou dostupné přímo z webových stránek obchodního centra MUNI.

Dar je možno odečíst z daní.


ZA DAR CENTRU VÁM SRDEČNĚ DĚKUJEME.

Budeme rádi, když se jako podporovatelé Centra zapojíte do našich činností. Rádi bychom Vám nabídli:

  • pravidelný newsletter CRSS (vychází dvakrát ročně, přihlásit k odběru se můžete zde)
  • pozvání na konference a mezinárodní kongresy organizované Centrem raně středověkých studií
  • možnost účastnit se studijních cest organizovaných CRSS
  • možnost aktivní účasti na konferencích a sponzorovaných sekcích CRSS (Leeds, Klamazoo, Renaissance Society of America a další)
  • podporu Vašeho výzkumu ze strany CRSS
  • oficiální poděkování v tabula gratulatoria v časopise Convivium (s Vaším předchozím souhlasem)

O CENTRU RANĚ STŘEDOVĚKÝCH STUDIÍ

Centrum raně středověkých studií (CRSS) zkoumá umění a architekturu středomořské oblasti z období čtvrtého až dvanáctého století. Středomoří je zde chápáno v širokém zeměpisném a kulturním kontextu, a zahrnuje tak jižní Evropu, byzantský východ a persko-islámský svět.

Centrum se věnuje vědeckému bádání, výuce a sdílení vědy s neakademickým publikem. Studuje umělecké, náboženské a intelektuální kultury civilizací, které vznikly na území někdejší římské říše. Soustředí se tedy na rozvoj identity západní Evropy, Byzance a islámu a pohlíží na ně jako na svébytné, ale vzájemně provázané fenomény. Důraz klade na mezikulturní přístup, který považuje za nezbytný pro pochopení vizuální kultury.

CRSS je součástí Semináře dějin umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Podílí se na pravidelné výuce na bakalářské, magisterské i doktorandské úrovni a organizuje studijní cesty, na nichž se studenti mohou přímo setkat s uměleckými díly. Pořádá též přednášky místních i zahraničních odborníků na středověké umění a historiografii. CRSS organizuje konference a debaty, nabízí měsíční stipendia badatelům a zve studenty a stážisty v rámci programů Erasmus. Skrze veřejné přednáškykrátké dokumentární filmy oslovuje i širší publikum.

Centrum je řešitelem několika projektů, jak jsou například Transforming the Spaces and the Minds. Materiality, Performativity and Perception in the Late Antique (4th–6th century) Baptismal Zones podporovaný grantovou agenturou Masarykovy univerzity, The Heritage of Nikodim P. Kondakov in the Experiences of André Grabar and the Seminarium Kondakovianum sponzorovaný grantovou agenturou České republiky a Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships podporovaný Ministerstvem školství a tělovýchovy.

V rámci CRSS vznikla díky daru profesora Hanse Beltinga knihovna nesoucí jeho jméno. Její fond dále rozšířily dary ze sbírek profesorky Ursuly Nilgen a profesora Bryana Warda-Perkinse. Knihovna nabízí zázemí studentům i badatelům a je otevřena též zájemcům z řad široké veřejnosti.

Více se o Centru raně středověkých studií můžete dočíst zde.


PUBLIKACE

Centrum raně středověkých studií ve spolupráci s Akademií věd ČR a univerzitou v Lausanne vydává vědecký časopis Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean. Časopis je zařazen v databázích Web of Science, Scopus, ERIH.

V CRSS vycházejí čtyři knižní série: Convivia, Parva Convivia, Studia Artium Medievalium Brunensia a mezioborová řada „In Between“.


STRUKTURA CRSS

CRSS je podpracovištěm Semináře dějin umění Filosofické fakulty Masarykovy univerzity.

Vedoucí:

Ivan Foletti (Masarykova univerzita, Brno)

Zástupce vedoucího:

Zuzana Frantová (Masarykova univerzita, Brno)

Advisory board:

Michele Bacci (University of Fribourg)

Hans Belting (Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlín)

Klára Benešovská (Akademie věd České republiky, Praha)

Sible de Blaauw (Radboud University, Nijmegen)

Philippe Cordez (Deutsches Forum für Kunstgeschichte, Paříž)

Francesca Dell’Acqua (Università di Salerno)

Jaś Elsner (University of Oxford)

Finbarr Barry Flood (New York University, Silsila Center for Material Histories)

Ondřej Jakubec (Masarykova univerzita, Brno)

Herbert L. Kessler (Johns Hopkins University, Baltimore)

Jan Klípa (Akademie věd České republiky, Praha)

Tanja Michalsky (Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Řím)

Bissera Pentcheva (Stanford University)

Serena Romano (University de Lausanne)

Top