ABOUT STŘEDOVĚC

Cyklus přednášek StředověC JinaX, který se od září koná v prostorách Moravské Galerie, vznikl v dialogu mezi skupinou studentů semináře dějin umění Masarykovy Univerzity a jejich vyučujícím Ivanem Foletti. Cílem tohoto projektu, který vychází z hlubokého zájmu o tuto „dobu středu“ a z přesvědčení, že jeho poznávání je pro dnešního člověka potřebné, je představit toto odbobí co možná nejširšímu publiku.

Dívat se na středověk „jinak“ ale neznamená srovnávat ho s naším světem na prvoplánové úrovni. Naopak je nutné hledat místa podobností a rozdílů mezi tím, co bylo, a tím co je, na těch nejneočekávanějších místech.

Jako historici umění chceme vycházet z obrazu (imago) a obecněji „díla“ jako z hmatatelné reality, jako z místa setkávání minulosti a přítomnosti. Naše práce pramení z touhy poznat staré a výjimečné objekty v rámci jejich živé existence, v rámci osobního vztahu, který k nim jednotlivci mohli mít, jejich funkce v kontextu sociálního a náboženského života a také v jejich politické a propagandistické dimenzi, v jejich roli „nástrojů moci.“

Diskutovat s věcmi minulými také znamená nahlížet na celé období mezi jejich vznikem a dneškem, snažit se pochopit mýty a legendy, které každá epocha kolem středověkých děl vytvářela a vytváří. Chápat středověk tedy znamená nahlížet také na „středověky“, jak si je každá generace znovu přivlastňovala v prostoru svých mýtů a snů.

lectures of Středověc

the project coordinators:
Gajane Achverdjan & Pavla Tichá

stredovecjinax@gmail.com
Top