Lectures

neaktuální

premiéra filmu Stěhovavých historiků umění

QUATRE MOIS DE RENCONTRES

DU PAISAGE À L'OBJET ET A L'HOMME
čtyři měsíce setkávání: od krajiny k objektu a člověku

2.11.2017
SCALA
neaktuální

Migrating Art Historians Workshop II: Monumentality Performance and Manuscripts

4.–13. 5. 2017
The Migrating Art Historians in Saint-Benoît-sur-Loire & Lombreuil
neaktuální
neaktuální
neaktuální
neaktuální

IVAN FOLETTI
Professeur à l’Université de Brno, Maître-assistant à l’Université de Lausanne

Le narthex de Sainte-Sabine, une “zone liminaire”

16 novembre 2016, 10h / 12h, Poitiers, hôtel Berthelot | salle Berger
neaktuální

Hans Belting, Herbert L. Kessler, Ivan Foletti, Ondřej Jakubec

CENTRUM JE V BRNĚ, JE BRNO V CENTRU?

Proč studovat středověk? Proč středozemí? Proč v Brně? A proč je v Brně knihovna Hanse Beltinga?

19.4.2016 19:00, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno
neaktuální

Ivan Foletti

POZDNĚ ANTICKÁ GRUZIE:
ORIENT ODER ROM?

2.2.2016 15:30, ÚDU AV ČR, Husova 4, Praha 1

přednáška z cyklu STŘEDOVĚK V POHYBU

Past Lectures

2014
2013
Top