SPACES OF INITIATION

Objects, Images, and Rituals in the Middle Ages

11.–13. března 2019
NOVINKY

sídlo: Centrum raně středověkých studií, Veveří 470/28, 602 00 Brno

korespondenční adresa: Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno

Top