Kulturní genocida, paměť a krása

Umění středověké Arménie

Univerzitní kino Scala, 10. května 2018
NOVINKY

sídlo: Centrum raně středověkých studií, Veveří 470/28, 602 00 Brno

korespondenční adresa: Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno

Top